Tip for you: Did you know that as a member of the BestDrive Club (BDC) you can buy cheaper?

Buy as BDC

Klimatizace, údržba a dezinfekce

Klimatizace je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku. Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média (chladiva), jehož velikost se uvádí cca 10 % za rok. Běžná údržba klimatizace spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího média a dalších operací.