Tip for you: Did you know that as a member of the BestDrive Club (BDC) you can buy cheaper?

Buy as BDC

Výměna chladící kapaliny

Pravidelnou údržbou chladícího systému Vašeho vozidla předcházíte nenadálým poruchám a nechtěným provozním stavům, např, zamrznutí nebo přehřívání chladící kapaliny, vnitřní korozi chladícího systému.