Výměna chladící kapaliny

Pravidelnou údržbou chladícího systému Vašeho vozidla předcházíte nenadálým poruchám a nechtěným provozním stavům, např, zamrznutí nebo přehřívání chladící kapaliny, vnitřní korozi chladícího systému.

Popis služby
Změříme bod tuhnutí chladící kapaliny (optickým testerem), prověříme termín její pravidelné výměny a v případě potřeby provedeme výměnu.
Přednost služby
Zkontrolujeme, doplníme a případně vyměníme chladící kapalinu Vašeho vozidla. Typ vhodné chladící kapaliny volíme dle předpisů a doporučení výrobce vozidla.
Přínos pro zákazníka
Pravidelnou údržbou Vašeho vozidla, kontrolou a výměnou chladící kapaliny udržujete chladící systém Vašeho vozidla ve správném provozním stavu, předcházíte nenadálým poruchám a nechtěným provozním stavům, např, zamrznutí nebo přehřívání chladící kapaliny, vnitřní korozi chladícího systému.
Popis
Správně zvolená, správně naředěná a pravidelně měněná chladící kapalina zabraňuje vzniku vnitřní koroze v chladícím systému, přehřívání motoru vozidla v letním a zamrzání systému v zimním období.
Především v zimním období je nutno věnovat zvýšenou pozornost stavu chladící kapaliny. Pokud řidič podcení kontrolu a pravidelnou údržbu chladícího systému, může dojít k  tzv. uvaření motoru, kdy chladící kapalina díky zamrznutí neproudí v chladícím systému motoru optimálně nebo vůbec. Motor se následně velmi rychle přehřeje. Důsledkem může být nevratné poškození motoru nebo jeho součástí.

Naše servisní síť vám nabízí možnost kontroly stavu chladící kapaliny a pravidelné údržby chladícího systému Vašeho vozidla.
 
Nepodceňujte nutnost pravidelného servisu chladícího systému Vašeho vozidla!
 
O cenách servisních prací se informujte na kterékoliv prodejně BestDrive.