Tip for you: Did you know that as a member of the BestDrive Club (BDC) you can buy cheaper?

Buy as BDC

Výměna brzdové kapaliny

Pravidelná výměna brzdové kapaliny je důležitá nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z důvodu zabránění poškození citlivých a drahých komponentů brzdové soustavy (ABS, ESP) vnitřní korozí.