Výměna brzdové kapaliny

Pravidelná výměna brzdové kapaliny je důležitá nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z důvodu zabránění poškození citlivých a drahých komponentů brzdové soustavy (ABS, ESP) vnitřní korozí.

Popis služby

Kontrola brzdové kapaliny ( hladiny, stáří, bodu varu) a její pravidelná výměna.

Přednost služby

Okamžitá informace o stavu brzdové kapaliny a možnost její rychlé a profesionální výměny. Vždy je použita kapalina špičkové kvality, odpovídající specifikaci vozidla.

Přínos pro zákazníka

Funkční a bezpečný brzdový systém Vašeho vozidla.

Popis

Kontrolou hladiny brzdové kapaliny zjistíme případné úniky v brzdovém systému. Elektronickým testerem změříme bod varu brzdové kapaliny. V případě nutnosti provedeme výměnu brzdové kapaliny a proplach brzdového systému pomocí speciální elektronické plničky.

Proč brzdovou kapalinu kontrolovat a proč ji měnit ?

Brzdová kapalina je hygroskopická látka, což znamená, že na sebe váže vzdušnou vlhkost, a to i v uzavřeném brzdovém systému. Tím, že do sebe kapalina váže vlhkost, snižuje se její bod varu, degraduje a celkově se negativně mění její fyzikální a provozní vlastnosti. To způsobuje vnitřní korozi a nesprávnou funkci brzdového systému.
Při brždění, a to zejména v kritických situacích, dochází k tomu, že se v degradované kapalině se sníženým bodem varu vytvářejí vodní páry, které jsou na rozdíl od kapaliny objemově stlačitelné a brzdový systém přestává správně fungovat. Může dojít až k selhání brzdového systému. Tím je samozřejmě ohrožena nejen Vaše bezpečnost, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

Pravidelná výměna brzdové kapaliny je důležitá nejen z důvodu bezpečnosti, ale i z důvodu zabránění poškození citlivých a drahých komponentů brzdové soustavy (ABS, ESP) vnitřní korozí.

Doporučený interval výměny brzdové kapaliny je minimálně jednou za dva roky.

V servisní síti BestDrive Vám nabídneme jak změření bodu varu brzdové kapaliny, tak i její výměnu.

Využijte naší nabídky- jde především o bezpečí Vaše, ale i ostatních účastníků silničního provozu. 

 

Kontrola brzdové kapaliny ( hladiny, stáří, bodu varu) a její pravidelná výměna.