Tip for you: Did you know that as a member of the BestDrive Club (BDC) you can buy cheaper?

Buy as BDC

BestDrive: Vzděláváme s podporou EU

Naší společnosti byla v září tohoto roku poskytnuta podpora ze strany Evropského sociální fondu a Státního rozpočtu ČR v oblasti vzdělávání.