Tip for you: Did you know that as a member of the BestDrive Club (BDC) you can buy cheaper?

Buy as BDC

BestDrive - Další tři pobočky v novém

BestDrive pobočky v prémiovém černo-oranžovém konceptu se opět rozrůstají. Již v loňském roce se dali do pohybu hned dvě přeměny našich poboček, a to ve Svitavách a Karlových Varech, kdy stávající prodejny a servis již nevyhovovaly vzrůstajícím se nárokům na rozvoj služeb a zvýšeným požadavkům. Třetí prodejnou, o kterou se rozrostl prémiový koncept servisní sítě BestDrive, je pobočka v Horních Počernicích.