Výměna oleje

Včasnou výměnou kvalitního oleje prodloužíte životnost motoru Vašeho vozu.

Popis služby

Pravidelná výměna motorového oleje včetně filtru a zajištění jejich ekologické likvidace.

Přednost služby

Zkontrolujeme, doplníme a případně vyměníme motorový olej a olejový filtr Vašeho vozidla. Typ vhodného oleje a filtru volíme dle předpisů a doporučení výrobce vozidla.

Přínos pro zákazníka

Pravidelná a kvalitně provedená služba výměny motorového oleje s použitím vhodného oleje a filtru,  prodlouží živostnost motoru a zabezpečí jeho bezporuchový chod.

Popis

Motorový olej má podstatný vliv na životnost a stav motoru vozidla. Má nezanedbatelný vliv i na úsporu provozních nákladů a to jak přímo v podobě menší spotřeby pohonných hmot, tak i nepřímo minimalizací rizika nákladných oprav z důvodu nadměrného, předčasného opotřebení. Olej musí splňovat celou řadu vlastností. Především musí dobře ulpívat na mazaném povrchu, musí snižovat tření a odvádět vznikající provozní teplo. Musí chránit části motoru před korozí a nadměrným opotřebením. Použitím vhodného oleje zabezpečíme promazání všech mazacích míst v  co nejkratším čase a vytvoření stabilního olejového filmu. Olej v motoru degraduje provozním režimem, působením tepla, vlhkosti, absorbováním nečistot a dalšími vlivy, které vznikají chodem motoru.

Z těchto důvodů je velmi důležité provádět pravidelnou údržbu dle doporučení výrobce vozidla na základě počtu ujetých kilometrů nebo stáří oleje, protože olej degraduje i věkem i když vozidlo není používáno.

V případě používání vozidla v náročném provozním režimu dosáhnete zkrácením předepsaných servisních intervalů významného prodloužení životnosti motoru Vašeho vozidla.

Personál našich provozoven je schopen Vám poradit a doporučit vhodný typ motorového oleje a filtru. Servis provádíme okamžitě nebo na základě objednání.

O cenách servisních prací a motorových olejů se informujte na kterékoliv pobočce BestDrive.