Zpětný odběr pneumatik

POPIS SLUŽBY

Bezplatně od Vás odebereme upotřebené pneumatiky zakoupené v celé naší síti a na vlastní náklady zajistíme jejich další využití nebo likvidaci.

PŘEDNOST SLUŽBY

Společnost ContiTrade Services s.r.o. zaručuje v rámci své obchodní sítě zpětný odběr upotřebených pneumatik ve sběrných místech na území celé republiky.

PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA

Tím, že nám předáte své upotřebené pneumatiky k dalšímu využití nebo likvidaci šetříte životní prostředí.

POPIS

Pohodit ojetou pneumatiku vedle silnice, nebo na neřízenou skládku není stále nic neobvyklého. Je jasné, že s rostoucím počtem vozidel, se zvyšuje i počet upotřebených pneumatik. Tím narůstá i problém pro každého vlastníka motorového vozidla, kam s upotřebenými pneumatikami. Přestože z pohledu všech vznikajících odpadů, tvoří upotřebené pneumatiky jen nevelký podíl, jsou vzhledem ke své stabilitě a chemickému složení zátěží pro životní prostředí.
Prodejně-servisní místa obchodní sítě ContiTrade Services s.r.o., Vám poskytnou informace o zajištění zpětného odběru a převezmou za Vás problém s upotřebenými pneumatikami. Nemusíte se tedy o tyto, pro Vás již neupotřebitelné výrobky starat. Společnost ContiTrade Services s.r.o. se postará o jejich další využití nebo likvidaci.

Místo zpěntného odběru, tedy pobočky prodejní sítě ContiTrade Services s. r. o. a jejich obchodních partnerů, která jsou označena nálepkou: "Místo zpětného odběru upotřebených pneumatik".

Tato nabídka platí především pro konečného uživatele (fyzická osoba, živnostník), který u nás chce odevzdat vlastní pneumatiky, tedy ti co využívají pneumatiky výhradně pro vlastní spotřebu.

Konečný uživatel je tedy i živnostník, zemědělské družstvo, pokud neposkytuje sám další servis nebo pneumatiky neprodává.  

PNEUMATIKY, KTERÉ NEPATŘÍ DO ZPĚTNÉHO ODBĚRU A NEBUDOU ODEBRÁNY:

  • Pneumatiky, které vysbírá obec/město na sběrném dvoře
  • Pneumatiky z černých skládek
  • Pneumatiky z nabyté nemovitosti nebo pozemku
  • Pneumatiky ze střelnice, paintballového hřiště
  • Pneumatiky z různých úklidových akcí
  • Pneumatiky, které slouží k zakrytí silážních jam od zemědělců

Podmínky zpětného odběru pneumatik:

Pneumatiky musí být čisté a bez disků a bez komunálního odpadu. V případě, že je důvodnou obavou, že může dojít ke kontaminaci provozovny nebo ohrožení zdraví zamstnanců, lze převzetí odmítnout.

Kvalita životního prostředí je záležitostí nás všech!

Využijte proto naši nabídky na zpětný odběr upotřebených pneumatik! Zpětný odběr opotřebovaných pneumatik zabezpečujeme od 23.2.2002 zdarma.

V našich servisech můtete také zakoupit pneumatiky koncernu Continental:

K této službě nabízíme možnost využít také ostatní servisní služby: