Test a výměna tlumičů

Popis služby

Test tlumičů pérování prováděný na speciálním testovacím zařízení. Výměna vadných tlumičů pérování na základě výsledků z testu tlumičů nebo vizuální kontroly.

Přednost služby

Rychlé a velmi přesné měření účinnosti tlumičů bez pracné a nákladné demontáže. Výsledek testu s použitím speciálního testovacího zařízení je k dispozici během několika minut. Zákazník obdrží protokol o výsledku měření. Odborně proškolený personál současně poskytne k výsledku testu komentář, poradenství a v případě nutnosti doporučí a provede výměnu tlumičů.

Přínos pro zákazníka

Identifikace závady tlumičů speciálním testovacím zařízením. Odborná výměna vadných tlumičů pérování na místě. Zvýší se bezpečnost jízdy, stabilita vozidla a jízdní komfort. Prodlouží se životnost pneumatik.

Popis

Nesprávná funkce tlumiče pérování, zvláště ve spojení s nerovnou vozovkou, způsobuje ztrátu kontaktu pneumatiky s vozovkou, což má za následek prodloužení brzdné dráhy a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem (smyk, rozhoupání vozidla, …). Vadné tlumiče pérování rovněž zvyšují opotřebení dílů souvisejících se zavěšením kola,  zvyšují opotřebení pneumatik, snižují komfort jízdy a stabilitu vozidla. Z výše popsaných důvodů je tedy zřejmé, že vadné tlumiče pérování ovlivňují bezpečnost provozu vozidla a jeho posádky.

Zda jsou tlumiče schopny plnit tuto základní funkci lze nejlépe prověřit na speciálním testovacím zařízení. Výstupem měření je protokol s číselně a graficky zpracovanými hodnotami účinnosti tlumičů přední i zadní nápravy, včetně vyhodnocení rozdílu účinnosti pravého a levého tlumiče. 

Na základě výsledku testu tlumičů pérování jsme schopni provést jejich výměnu.

Nabízíme značkové tlumiče ověřené kvality. Výměnu provedeme okamžitě nebo na základě dohody se zákazníkem. 

test-a-vymena-tlumice

Využijte naší nabídky!

Správně fungující tlumiče zvyšují Vaši bezpečnost, bezpečnost provozu Vašeho vozidla, zvyšují životnost pneumatik a snižují předčasné opotřebení podvozkových součástí Vašeho vozidla!

našich servisech najdete nejen radu, ale i odbornou pomoc!

V našich servisech můtete také zakoupit pneumatiky koncernu Continental:

K této službě nabízíme možnost využít také ostatní servisní služby: