Servisní prohlídka vozidla

Popis služby

Servisní prohlídka v BestDrive zahrnuje kontrolu stavu důležitých částí Vašeho vozidla. 

Přednost služby

Servisní prohlídka je kontrola vybraných částí vozidla zkušeným mechanikem, aby odhalila závady, o kterých jako uživatel ani netušíte. Odborné posouzení, změření a kontrola vybraných částí Vašeho vozu mohou předejít následným drahým opravám a nepředvídatelným situacím ohrožujícím bezpečnost a zdraví posádky vozidla.

Přínos pro zákazníka

Servisní prohlídka Vašeho vozidla je možnost, jak získat přehled o reálném stavu nejdůležitějších kontrolovaných částí. Na případné zjištěné závady Vás upozorníme a po odsouhlasení i odborně odstraníme, čímž se výrazně zvýší nejen Vaše bezpečnost, ale i životnost Vašeho vozidla. Pravidelná servisní prohlídka celkového stavu Vašeho vozidla je obdoba Vašich preventivních vyšetření u lékaře, která mají také za cíl odhalit případné začínající problémy a tím předcházet vážným nemocem.

Popis

V našich servisech poskytujeme našim zákazníkům několik typů servisních prohlídek, které se od sebe liší zaměřením, výčtem kontrolovaných bodů a což má samozřejmě dopad i do časové náročnosti prováděné kontroly.

Na každém vozidle naši mechanici bezplatně provádí vizuální servisní prohlídku (takzvaný check list), zaměřenou na nejvíce exponované komponenty vozidla a která Vám pomůže odhalit viditelné vady na Vašem vozidle. Záznam o stavu těchto komponent, stejně jako stav km, termín STK a další důležité informace o vozidle jsou v digitální podobě zaznamenány mechanikem do našeho systému a připomínáme svým zákazníkům SMS zprávou či mailem termín těchto pravidelných kontrol.

Další (již zpoplatněnou) variantou servisní prohlídky je Kontrola bezpečnosti, omezuje se na základní části vozidla z hlediska bezpečnosti a zahrnuje mimo jiné kontrolu

 • Stavu pneumatik
 • Vůlí na nápravách
 • Stavu brzd a tlumičů
 • Funkčností osvětlení

Službu Kontrola bezpečnosti – si můžete objednat online ZDE

Svou oblibu si mezi našimi zákazníky našla nejčastěji využívaná alternativa servisní prohlídky a tou je Celková servisní prohlídka, což je komplexní kontrola 99 nejdůležitějších částí vozidla. U této služby je potřeba počítat s časem minimálně 60 minut, ale poskytuje komplexní obrázek stavu Vašeho vozu. Naši vyškolení servisní technici Vám důkladně zkontrolují tyto oblasti:

 • Viditelnost z vozu (skla, stěrače, ostřikovače, zrcátka)
 • Stav a funkčnost osvětlení
 • Stav brzd a funkce ruční brzdy
 • Stav tlumičů a pružin
 • Provozní vůle v řízení a nápravách
 • Stav ostatních podvozkových dílů
 • Těsnost a stav výfukového systému
 • Stav a kvalita provozních kapalin (olej, brzdová kapalina, chladící kapalina)
 • Těsnost motoru, převodové skříně a únik provozních kapalin
 • Stav autobaterie
 • Funkčnost klimatizační soustavy 
 • Stav pneumatik (hloubka dezénu, správnost rozměru, poškození, DOT, nerovnoměrnost opotřebení)
 • Stav karoserie
 • Správnost identifikačních údajů vozidla
 • Úplnost povinné výbavy vozidla

Komplexní servisní prohlídka vozidla je jednou z nejčastěji žádaných služeb autoservisů BestDrive a proto kontaktujte Vaši nejbližší pobočku sítě BestDrive!

Službu Celková servisní prohlídka si můžete online objednat ZDE

Mimo výše uvedené typy servisních prohlídek, přichází síť BestDrive s tematicky laděnými servisními prohlídkami, zaměřenými na aktuálně platné období v průběhu roku.

V našich servisech můtete také zakoupit pneumatiky koncernu Continental:

K této službě nabízíme možnost využít také ostatní servisní služby: