TPMS

Tire Pressure Monitoring System (systém měření tlaku v pneumatikách)

Legislativa Evropské unie, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, uvádí povinnost použití systému monitorování tlaku v pneumatikách od 1. listopadu 2012 pro všechny nově schválené modely vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a od 1. listopadu 2014 také pro všechna nová vozidla této kategorie. Tato vozidla musí být vybavena systémem, "který může vyhodnocovat tlak v pneumatikách, nebo změny tlaku v průběhu času a přenášet odpovídající informace uživateli v průběhu jízdy vozidla". Toto nařízení stanovuje podmínky, při kterých má systém monitorování tlaku zareagovat, nestanovuje však, jakým způsobem má být monitoring prováděn.

Zákonné požadavky na fungování TPMS

Náhlá ztráta tlaku

 • Varování nejdéle do 10 minut při poklesu pracovního tlaku o 20% (měřeno při provozních podmínkách) nebopři dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

2. Postupná ztráta tlaku (není optimální tlak podle doporučení výrobce)

 • Varování nejpozději do 60 minut kumulované doby jízdy od snížení pracovního tlaku o 20% kterékoliv pneumatice vozidla (měřeno při provozních podmínkách) nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

3. Chybná funkce systému (nepřenáší se správně signály v systému TPMS)  

 • Varování nejdéle do 10 minut po vzniku chybné funkce.

4. Zobrazení varování řidiče

 • Od rychlosti 40 km/h nebo nižší až do nejvyšší konstrukční rychlosti.

Přínos TPMS

Díky správně funfujícímu systému monitorování tlaku v pneumatikách nedochází k podhuštění pneumatik, což má pozitivní vliv zejména na:

 • bezpečnost a ovladatelnost vozidla
 • komfort jízdy
 • životnost a opotřebení pneumatik
 • spotřebu pohonných hmot

Hrozící problémy spojené s nefunkčností systému TPMS na vozidle

 • TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag/ABS/ESP), proto musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.
 • Vozidlo bez funkčního systému TPMS neprojde kontrolou ve Stanicí technické kontroly (STK).
 • V případě nefunkčního systému TPMS hrozí řidiči postihy ze strany policie ČR.
 • Pojišťovny mohou krátit, popř. úplně zamítnou pojistná plnění.

V současné době existují 2 typy systémů pro měření tlaku v pneumatikách. Jedná se o přímý a nepřímý systém měření tlaku mezi nimiž jsou následující rozdíly: