Dezinfekce klimatizace a čištění klimatizace

POPIS SLUŽBY

Nedílnou součástí pravidelné údržby klimatizace je dezinfekce klimatizace, nazývanou také čištění klimatizace, a výměna kabinového filtru. Dezinfekce klimatizace spočívá v dezinfekci výparníku klimatizace, větracích kanálů, průduchů, šachet a interiéru vozidla.

PŘEDNOST SLUŽBY

Pro provádění dezinfekce klimatizace a její soustavy a interiéru vozidla používáme nejmodernější technologii dezinfekci ozónem, jenž umožňuje velmi kvalitní čištění klimatizace.

PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA

Dezinfekce klimatizace je proces, kdy klimatizační soustava včetně interiéru vozidla je zbavena škodlivých mikroorganizmů, plísní a nepříjemného zápachu.

POPIS

Dezinfekce výparníku a větracích šachet patří mezi základní údržbu klimatizace, kterou by měl každý majitel vozu s klimatizací pravidelně provádět. Výparník klimatizace je díl, který slouží k ochlazování proudícího vzduchu, nasávaného ventilátorem z okolí, zbaveného nečistot průchodem přes kabinový filtr. Při provozu klimatizace se na výparníku vlivem teplotních rozdílů sráží atmosférická vlhkost, která vytváří ideální prostředí pro tvorbu mikroorganizmů a plísní. Takto zanedbaná klimatizace má nejen škodlivé účinky na zdraví cestujících, ale obtěžuje interiér vozidla zápachem. Pokud se po provedení procesu dezinfekce klimatizace nepodaří napoprvé zápach úplně odstranit, je to známka zanedbané údržby klimatizační soustavy a je vhodné úkon dezinfekce klimatizace v krátké době zopakovat. Jako prevenci doporučujeme provádět proces dezinfekce klimatizace a čistění klimatizace 2x za rok.

V síti BestDrive používáme k dezinfekci klimatizace a interiéru vozidla přístroj generující ozón, který se používá i k dezinfekci prostorů zdravotnických zařízení.

Pro 100% úspěšnost dezinfekce klimatizace a interiéru vozidla je nezbytné provést výměnu kabinového filtru. Kabinový filtr se po určité době zanese prachem, listím apod., čímž se rapidně sníží účinnost ventilátoru topení a také klimatizace. V zaneseném kabinovém filtru se udržuje vlhkost, která vytváří podmínky pro tvorbu plísní a vznik zápachu. Výměna kabinového filtru se doporučuje provádět po ujetí 15 000 km nebo alespoň 1x za rok, v závislosti na prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje.

Stejně jako ostatní části vozidla i klimatizace vyžaduje pravidelnou péči. Pravidelný servis (údržba) klimatizační soustavy vyžaduje nezbytné servisní vybavení a odborně proškolený personál. To vše jsme právě pro Vás v síti BestDrive připravili.

V síti BestDrive jsme připraveni o klimatizaci, včetně dezinfekce klimatizace a čištění klimatizace, ve Vašem vozidle plnohodnotně pečovat.

V našich servisech můtete také zakoupit pneumatiky koncernu Continental:

K této službě nabízíme možnost využít také ostatní servisní služby: