ContiTrade, Hr.Králové, Stavební ul., Sklad. oblast Pouchov