Příprava na STK. Na co všechno si musíte dát pozor?

Koupili jste si auto svých snů, ať už nové nebo ojetá, užíváte si jízdu, ale nevíte, kdy máte povinnost absolvovat pravidelnou technickou kontrolu (ve zkratce STK)? Případně víte, že vás brzy čeká, ale nevíte, jak probíhá a na co dříve myslet? Čtěte dál.

priprava na stk

CO JE VLASTNĚ STK A NA CO JE TO DOBRÉ?

STK je zákonem dána a legislativní upravená povinnost podrobit motorová vozidla kontrole v pravidelných intervalech. Rozumí se tím prohlídka a posouzení technického stavu vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků. Týká se všech vozidel přihlášených v evidenci.

Technickou kontrolu ale musí absolvovat i:

 • vozidlo na kterém se nejezdí,
 • vozidlo, které je evidováno v ČR, a není dočasně nebo trvale vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích,
 • jednotlivě dovezené vozidlo z členského státu nebo jiného smluvního státu, které nemá platný doklad o provedení technické kontroly, před jeho přihlášením do evidence vozidel v SR,
 • jednotlivě dovezené motorové vozidlo ze třetí země před jeho přihlášením do evidence vozidel v SR,
 • opětovně schvalované vozidlo.

KDY MÁM JÍT NA STK?

Lhůty kontroly se mění v závislosti na typu vozidla a jeho věku a určuje jejich Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 302/2001 sb. ve znění pozdějších předpisů.

MÁM NOVÉ VOZIDLO

Doba začíná prvním přihlášením vozidla do evidence a dělí se podle typu vozidla:

Typ vozidla

První kontrola po prvním přihlášení

Malé motocykly (L1e, L2e) ve lhůtě 4 let
Motocykly, čtyřkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e) ve lhůtě 4 let
Osobní a malé nákladní vozidla (M1, N1) ve lhůtě 4 let
Přípojné vozidla (O1, O2) ve lhůtě 4 let

MÁM JETÉ VOZIDLO

Každé ojeté vozidlo je povinné absolvovat kontroly v pravidelných intervalech následovně:

Typ vozidla

Lhůta pravidelné kontroly

Malé motocykly (L1e, L2e) ve lhůtě 4 let od poslední kontroly
Motocykly, čtyřkolky (L3e, L4e, L5e, L6e, L4e) ve lhůtě 2 let od poslední kontroly
Osobní a malé nákladní vozidla (M1, N1) ve lhůtě 2 let od poslední kontroly
Přípojné vozidla (O1, O2) ve lhůtě 2 let od poslední kontroly

JE TŘEBA AUTO NA STK PŘIPRAVIT?

Stručně řečeno, ano. Speciálně, pokud je kupované auto "z druhé ruky" a ojeté.

Úkolem STK je totiž určit, zda je vozidlo technicky způsobilé k jízdě po pozemních komunikacích. Detailní popis, kdy je vaše vozidlo technicky nezpůsobilé, je možné nalézt ve vyhlášce Ministerstva dopravy ČR č. 302/2001 sb.

Na stanici STK se pak kontrolují například brzdy, řízení, nápravy, kola, rám, karoserie, osvětlení, světelná signalizace, zatížení životního prostředí (výfukové plyny), předepsaná výbava a samozřejmě identifikátory vozidla s údaji uvedenými v dokladech.

Doporučujeme nechat všechny tyto systémy předem zkontrolovat v našem servisu. Dokonale připravíme Vaše vozidlo na STK. Zaručujeme vysokou profesionalitu a kvalitně odvedenou práci, aby byl průběh kontroly hladký a samozřejmě výsledek pozitivní.

stk kontrola

CO KDYŽ SI CHCI ZKONTROLOVAT AUTO SÁM?

V tom případě je dobré se zaměřit na následující:

 

 • číslo VIN vozidla - musí souhlasit s číslem v osvědčení o registraci (zpravidla má délku 17 znaků),
 • osvětlení vozidla, vnější i vnitřní, funkčnost světel a směrovek, samozřejmě brzdová světla,
 • stěrače a ostřikování oken,
 • výstražné zvukové znamení - klakson,
 • stav povinné výbavy:
  • autolékárnička - hlavně datum expirace jednotlivých součástí,
  • homologován přenosný výstražný trojúhelník (musí být buď v ochranném krytu nebo jinak zabezpečený vůči vnějším vlivům),
  • reflexní oděv / reflexní vesta,
  • náhradní kolo (tzv. rezerva),
  • klíč na matice nebo šrouby kol,
  • příruční zvedák.
 • stav a opotřebení dezénu u pneumatik (hloubka dezénu min. 1,6 mm u letních, 3 mm u zimních, 1 mm pro motorky a čtyřkolky),
 • aby byly pneumatiky řádně nafoukané a aby seděl rozměr pneumatik a disků s údaji uvedenými v osvědčení o registraci,
 • u LPG a CNG vozidel musíte mít v zadní části vozidla identifikační znak "LPG", resp. "CNG",
 • zkontrolujte únik jakýchkoliv provozních kapalin.

Není toho málo a laik snadno něco přehlédne ai banální chyba může způsobit, že vaše vozidlo bude vyhodnoceno jako nevyhovující. Nechat si auto zkontrolovat v ověřeném autoservisu je proto podle nás rozumnější volba.

JAKÉ DOKUMENTY PŘINÉST NA STK?

Pro kontrolu je nutné s sebou přinést následující dokumenty:

 • Osvědčení o evidenci část II. a technický průkaz, jestliže byl vydán nebo jeho aktuální kopii spolu s potvrzením o zadržení osvědčení o registraci část II. vydaným orgánem Policejního sboru; pokud nebylo vydáno, tak osvědčení o registraci část I. nebo jeho aktuální kopii spolu s potvrzením o zadržení osvědčení o registraci část I vydaným orgánem Policejního sboru,
 • platné osvědčení o EK, pokud vozidlo této povinnosti podléhá,
 • protokol o montáži plynového zařízení, pokud jde o vozidlo s pohonem na zkapalněný ropný plyn nebo s pohonem na zemní plyn,
 • Pokud jde o opakovanou technickou kontrolu, je nutné s sebou přinést protokol o předchozí kontrole.

KDE A JAK SE PŘIHLÁSIT NA STK?

Nejideálnější je přihlásit se ve městě bydliště a v dostatečném předstihu. Momentálně je v České republice asi 150 stanic technické kontroly. Pokud nemáte čas hledat, v Bestdrive vám poradíme s výběrem nejvhodnější stanice a zprostředkujeme i návštěvu v ní.