Výměna výfuků

Správně fungující výfukový systém Vám zajistí bezproblémový, úsporný a ekologicky šetrný provoz vozidla.

Popis služby

Kontrola a odstraňování závad výfukového systému.

 

Přednost služby

Oprava, případně výměna celků nebo jen jednotlivých částí výfukového systému.

 

Přínos pro zákazníka

Správně fungující výfukový systém má příznivý vliv na hlučnost, hodnoty emisí i spotřebu Vašeho vozidla.

 

Popis

Výfukový systém je důležitou součástí vozidla. Jeho funkcí je nejen odvod spalin z motoru mimo vozidlo a snižování provozní hlučnosti, ale v dnešní době zejména, a to díky katalyzátorům, přeměna obsahu spalin k nižším hodnotám škodlivých látek uvolňovaných do ovzduší.

Netěsný, ucpaný nebo jinak nesprávně fungující výfukový systém může mít za následek vyšší hlučnost, vysoké emisní hodnoty, vyšší spotřebu paliva, omezený výkon motoru. Může docházet i k následným škodám na ostatních součástech výfukového systému a motoru např. na turbodmychadlech, snímačích atd. 

Servisní sít BestDrive je schopna provést kontrolu výfukového systému s následnou výměnou vadných dílů. Vybrané servisy jsou schopny provést opravy vyžadující svařování. 

 

V našich servisech naleznete nejen radu, ale i odbornou pomoc!