Test funkčnosti tlumičů pérováním

Tato služba zahrnuje test tlumičů na speciálním testeru, který vyhodnotí, zda jsou schopny plnit všechny své základní funkce. Výstupem měření jsou číselně a graficky zpracované hodnoty účinnosti brzd přední i zadní nápravy včetně vyhodnocení rozdílu jejich účinnosti. Současně je vyhotoven protokol o provedeném testu a přiloženo doporučení, zda je nutné brzdové komponenty vyměnit za nové. 

Vadné tlumiče pérování způsobují zvýšené pohyby (kmitání) karoserie a kola a vedou k velkým dynamickým změnám zatížení kola. To má vliv na řiditelnost a směrové chování automobilu, zejména při brždění nebo přejíždění nerovností na vozovce. Vadné tlumiče pérování rovněž zvyšují opotřebení ostatních dílů souvisejících se zavěšením kola. Plně funkční tlumiče výrazně ovlivňují bezpečnost vozidla a celé jeho osádky.