Servisní prohlídka - Kontrola bezpečnosti

Servisní prohlídka Vašeho vozidla je možnost, jak získat přehled o reálném stavu nejdůležitějších kontrolovaných částí. Na případné zjištěné závady Vás upozorníme a po odsouhlasení i odborně odstraníme, čímž se výrazně zvýší nejen Vaše bezpečnost, ale i životnost Vašeho vozidla. Pravidelná servisní prohlídka celkového stavu Vašeho vozidla je obdoba Vašich preventivních vyšetření u lékaře, která mají také za cíl odhalit případné začínající problémy a tím předcházet vážným nemocem.

Kontrola bezpečnosti, omezuje se na základní části vozidla z hlediska bezpečnosti a zahrnuje mimo jiné kontrolu:

  • Stavu pneumatik
  • Vůlí na nápravách
  • Stavu brzd a tlumičů
  • Funkčností osvětlení